امروز

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

  

 

 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی از خرداد ماه سال 1393 به طور رسمی تشکیل شده است. این گروه در حال حاضر هفت عضو هیات علمی (سه استاد، یک دانشیار و سه استادیار) تمام وقت دارد.

گروه آموزشی "رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی" یکی از شاخه های علوم ورزشی است که ریشه در مبانی علوم انسانی و زیستی حرکات انسان دارد. گروه رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی در زمینه آموزشی و پژوهشی و در قالب موضوعاتی چون رشد حرکتی، یادگیری حرکتی، کنترل حرکتی، روانشناسی ورزشی، مدیریت سازمانهای ورزشی، مدیریت اماکن ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی و بازاریابی ورزشی، تحت فعالیت های بدنی و ورزشی فعالیت دارد. هدف این گروه آموزشی، تربیت متخصصین و محققین در حوزه علوم شناختی در ورزش، آموزش مهارتهای حرکتی و مدیریت در ورزش است. این گروه هر ساله در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق امتحانات ورودی، دانشجو می پذیرد. متخصصین فارغ التحصیل این دوره ها می توانند به عنوان معلمین ورزش، مربیان ورزشی و مشاوران روانی و مدرسین دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، کارشناسان اداره ورزش و جوانان، دبیران هیئات ورزشی و در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و ورزشی مشغول به کار شوند. به طور کلی، هدف از تربیت این نیروها، ارتقاء سطح کمی و کیفی، علمی و عملی علاقه مندان به فعالیت در حوزه های ورزشی است. پذیرش دانشجو در هر دو رشته رفتار حرکتی  و مدیریت راهبردی سازمان های ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1383 آغاز شده است.

رشته رفتار حرکتی با گرایش یادگیری و کنترل حرکتی در مقطع کارشناسی ارشد وگرایش یادگیری حرکتی در مقطع دکترا در دوره های روزانه، نیمه حضوری و پردیس دانشجو دارد. رشته رفتار حرکتی ریشه در مبانی زیست روانشناختی- حرکت انسان دارد. هدف این رشته بر ساز و کارهای زیر بنایی مرتبط با اکتساب مهارت های حرکتی و ورزشی استوار است. تحلیل و ارزیابی مهارت های حرکتی در تمام گروه های سنی، بررسی و ارزیابی اثر اطلاعات حسی و محدودیت های تکلیف بر عملکرد و یادگیری حرکتی، برنامه ریزی و مداخله مناسب، کمک به استعدادیابی از نظر یادگیری حرکتی، انجام خدمات مشاوره ای و تحلیل نقاط قوت و ضعف مهارت های ورزشکاران در یک رویداد ورزشی از جمله توانایی های فارغ التحصیلان این رشته می باشد.

رشته مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد در دوره های روزانه و نوبت دوم با گرایش مدیریت راهبردی سازمان های ورزشی و در مقطع دکترا در دوره های روزانه و پردیس با   گرایش مدیریت راهبردی سازمانها ی ورزشی پذیرش دانشجو دارد. هدف کلی این رشته آشنایی با اصول مبانی مدیریت ورزشی، کسب آگاهی و مهارت لازم در زمینه مدیریت استراتژیک ورزش کشور و شناخت فرایندهای مدیریت و صنعت ورزش در کشورهای پیشرفته می باشد. تا بتوان مشکلات سازمان های ورزشی را تجزیه و تحلیل کرده و با بومی کردن تجارت جهانی راه کارهای مناسب را برای پیشرفت و ترقی ورزش کشور ارایه کرد. فارغ التحصیلان این رشته توانایی مدیریت و برگزاری رویدادهای ورزشی ، مدیریت کمیته های اجرایی و مسابقات فدراسیون های ورزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی برای سازمان های ورزشی را خواهند داشت.

گروه رفتار حرکتی و مدیریت  ورزشی

          مدیر گروه

       دکتر راضیه خانمحمدی

                       آدرس پست الکترونیکی گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

SportMng@urmia.ac.ir              

               شماره تلفن:  32753174