امروز

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

کارکنان دانشکده علوم ورزشی

نام محل کار سمت تلفن

امیر فرجی

دانشکده علوم ورزشی

مسئول دفتر و دبیرخانه

32753174 داخلی 4401

سمیرا محسنی آذر

دانشکده علوم ورزشی

کارشناس آموزش

32753174 داخلی 4425

سهیلا بهجت جمال

دانشکده علوم ورزشی

کارشناس پژوهش

محمد خداوردی زاده

دانشکده علوم ورزشی

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

32753174 داخلی 4425

خلیل امراهی قره قشلاق

دانشکده علوم ورزشی

مسوول اموال

32753174 داخلی 4411