امروز

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاه رفتار حرکتی

آزمایشگاه رفتار حرکتی
آزمایشگاه رفتار حرکتی

معرفی آزمایشگاه رفتار حرکتی

آزمایشگاه رفتارحرکتی دانشکده علوم ورزشی با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ورزشی به پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان راه اندازی شده است. این بخش در راستای زمینه های تحقیقاتی  بررسی سیگنال های الکتریکی مغز، وضعیت و توسعه ظرفیت های روانی ورزشکاران بویژه در شرایط مسابقات، بررسی وضعیت رشد و کنترل حرکتی در رده های مختلف سنی و جنسی و   اجرای مطالعات در جهت توسعه ، کنترل و بهبود مهارت های ورزشی تجهیز شده است.