دانشکده علوم ورزشی
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده علوم ورزشی

فصلنامه علمی ، تخصصی، دانشجویی

دانش، ورزش و توسعه
سال اول، شماره دوم، پاییز 1394
منتشر شد

اخبار داخلی

دانشکده علوم ورزشی به مصداق حدیث شریفه " من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق" از زحمات جناب آقای پوفسور حسن محمدزاده، ریاست سابق دانشکده علوم ورزشی...

 انتخاب جناب آقای پروفسور میرحسن سید عامری را به ریاست محترم دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، تبریک و تهنیت عرض می نماییم و آرزوی موفقیت ایشان و...

جشن عید مبعث و معارفه ورودی های بهمن ماه 1395، روز دوشنبه 96/2/4 در دانشکده علوم ورزشی برگزار شد. این برنامه با سخنرانی رییس محترم و...

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:129  این هفته:1668  این ماه:14919  امسال:122349