امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

مراسم تجلیل و قدردانی از افتخار آفرینان و مدال اوران ورزش دانشجویی دانشگاه ارومیه با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب اقای دکتر علیجانپور، جناب اقای دکتر جوادی معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی، جناب اقای دکتر بیرامی مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان، جناب اقای دکتر اصغر توفیقی ریاست محترم دانشکده علوم ورزشی دانشگاه، جناب اقای دکتر فرضعلی پور مدیر محترم تربیت بدنی و سایر مدیران و مسئولین محترم دانشگاه و استانی در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ با ضیافت شام و اهدای لوح سپاس از طرف معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی به نخبگان ورزشی دانشگاه به تعداد ۶۸ ورزشکار دانشجو و مربیان و سرپرستان تیمها اهدا گردید،در این مراسم آقایان دکتر شیرزاد،دکتر خیرفام ،دکتر قربانی و سایر همکاران و مسئولین دانشگاهی و استانی نیز حضور داشتند،