امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

جناب آقای دکتر کاظم خدائی عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه انتخاب حضرتعالی را به عنوان مدیرگروه آموزشی منتخب دانشگاه ارومیه در سال ۱۴٠۳ را تبریک عرض نموده و از خداوند منان آرزوی موفقیت و سربلندی را مسئلت می نماییم.

روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه