امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

هزینه ثبت نام هر کارگاه : 50 هزار تومان

شماره کارت: 9145ـ4492ـ8111ـ6273

بنام محمد تقی زاده صدقیانی

 

کارگاه اول : خلاقیت، نوآوری و اشتغال در ورزش

مدرس : دکتر سید محمد کاشف

زمان: یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 راس ساعت 12:00

 

 

پشتیبانی سایت: محمد تقی زاده صدقیانی

شماره واتس اپ 09146231299