امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، مسابقات قهرمانی دوومیدانی منطقه 3 کشور دانشجویان پسر که به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار گردید، دانشجوی پسر دانشگاه ارومیه در این مسابقات افتخارآفرینی کرد. گفتنی است جنای اقای علی جعفرپور دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده علوم ورزشی در ماده 200 متر صاحب مدال طلا شدند.

 

 علی جعفرپور ( مقام دوم 100متر ) - میلاد شاهی جان( مقام چهارم ماده 1500متر )

 

اسامی دانشجویان علوم ورزشی حاضر در مسابقات :

آقایان

 علی جعفرپور - میلاد شاهی جان