امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، مسابقات قهرمانی دوومیدانی منطقه 3 کشور دانشجویان دختر که به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار گردید، دانشجوی دختر دانشگاه ارومیه در این مسابقات افتخارآفرینی کرد. گفتنی است سرکار خانم عاطفه صدر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی در ماده 6 متر با مانع و ماده 400 متر  صاحب مدال طلا شدند.

 

 نساء رسولی والا( مقام چهارم 3000 متر ) - نسرین پورمیرو( مقام پنجم ماده 800 متر )

 

اسامی دانشجویان علوم ورزشی حاضر در مسابقات :

خانم ها

عاطفه صدر - نسرین پورمیرو - نساء رسولی والا