امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

 افتخاری دیگر برای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

 

 پیام تبریک ریاست دانشکده علوم ورزشی:

جناب آقای دکتر جواد طلوعی آذر

معاون محترم آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ورزشی

بر خود لازم می دانم انتخاب جنابعالی به عنوان پژوهشگر برگزیده استان آذربایجان غربی در سال ۱۴٠۲ را خدمت شما، همکاران و دانشجویان گرامی دانشکده علوم ورزشی

.تبریک عرض نموده و از خداوند منان آرزوی توفیق و سربلندی روز افزون را خواستارم.

 

دکتر اصغر توفیقی

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

 

روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه