امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

 جناب آقای

دکتر جلال دهقانی زاده

با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی شما همکار گرامی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری از صمیم قلب به شما و دیگر اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و کلیه همکاران و دانشجویان در دانشکده  تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزدمنان خواستاریم

 

روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه