امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی؛ دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی دانشکده به سرپرستی آقای دکتر ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه روز شنبه مورخه 13 آبان 1402 از گروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بازدید کردند.