امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه؛ داوطلبین مجاز به مصاحبه دکتری رشته های رفتارحرکتی و فیزیولوژی ورزشی امروز شنبه مورخ 1402/03/06 از ساعت 8:30 الی 16:00 در محل دانشکده علوم ورزشی واقع در پردیس نازلو به رقابت پرداختند. دکتر طلوعی آذر معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ورزشی اشاره کردند در این رقابت، 120 نفر از دعوت شدگان به مصاحبه در هر دو رشته شرکت کرده و مصاحبه رشته مدیریت ورزشی در 22 تیر 1402 برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که نتایج نهایی داوطلبین در شهریور 1402 از طریق سازمان سنجش کشور اعلام خواهد شد.

دکتر چهرگانی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه از روند مصاحبه دانشکده علوم ورزشی نظارت کردند.