امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

جناب آقای

  دکتر جواد طلوعی آذر

انتخاب بجا و شایسته جناب عالی به عنوان

رئیس هیئت آمادگی جسمانی استان آذربایجان غربی

بسیار باعث مسرت و خشنودی است. از صمیم قلب انتخاب جنابعالی را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

 

روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه