امروز

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه؛ امروز، دوشنبه مورخ 1401/11/24 راس ساعت 12:30 جلسه اساتید مدعو با معاون آموزشی دانشکده «جناب آقای دکتر طلوعی آذر » و مدیر گروه فیزولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده « جناب آقای دکتر خدایی» در محل سالن جلسات دانشکده برگزار گردید که در این جلسه دکتر طلوعی آذر با عرض خیر مقدم گویی به اساتید، شیوه تدریس و آئین نامه های آموزشی وزارت علوم را توضیح داده و در ادامه دکتر خدایی ضمن اشاره به نحوه حضور و غیاب کلاسها، در مورد اقلام مورد نیاز کلاس های عملی توضیحات کامل را فرمودند و در آخر اساتید مدعو مشکلات کلاس های عملی را با معاون آموزشی و مدیرگروه در میان گذاشتند.