امروز

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

 

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه ارومیه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 

با عنایت به برودت شدید هوا و احتمال کاهش فشار گاز، مقرر گردید کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و بخش های اداری دانشگاه ارومیه روز سه شنبه 20 دی ماه و چهارشنبه 21 دی ماه 1401 تعطیل و تاریخ برگزاری امتحانات روزهای مذکور به بعد از اتمام امتحانات موکول و زمان آن متعاقبا اعلام می شود. 

 همچنین امتحانات روز پنج شنبه 22 دی ماه نیز به بعد از اتمام امتحانات موکول شده و زمان آن متعاقبا اعلام می شود.

روابط عمومی دانشگاه ارومیه