امروز

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی کارگاه کارآفرینی با عنوان: « خلاقیت، نوآوری و اشتغال در ورزش » به مدرسی دکتر محمد کاشف در سالن همایش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه با حضور دانشجویان دانشکده های دانشگاه برگزار گردید.