امروز

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی؛ دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی دانشکده به سرپرستی دکتر ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه از گروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بازدید کردند.