امروز

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

روز دانشجو روز بزرگداشت حضور جهادگران در صحنه علم و معرفت است

این روز را به تمامی علم اندوزان واقعی و حقیقت جو تبریک عرض می کنم

دکتر اصغر توفیقی

دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

 

 

 

روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه