امروز

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش واحد روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه؛ روز دوشنبه 23 آبان ماه سال جاری؛ مسابقه دوستانه فوتبال بین اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و کارکنان آموزش کل با دانشجویان دانشکده در چمن ورزشی نازلو با حضور دانشجویان دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید و در آخر، بازی با نتیجه مساوی 3-3 به پایان رسید.