امروز

یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

.دوره مربیگری آمادگی جسمانی زیر نظر فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران با میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه به مدت 6 روز برای دانشجویان علوم ورزشی برگزار گردید