امروز

یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

با سلام و آرزوی سلامتیجناب آقاي دكتر محسن بهنام

عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمي جناب عالي از استادياري به دانشیاری را تبريك عرض نموده و تعالي روز افزون شما را در کلیه مراحل زندگي از ايزد منان خواستاريم.

 

روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه