امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

 

جهت درخواست اسكان در خوابگاه براي دانشجويان دكتري كه آزمون جامع دکتری (شفاهي و كتبي) در تاريخ هاي ذيل دارند: 

آزمون كتبي:

 روز دوشنبه مورخ ۲ خرداد ماه

 

ساعت ٩ صبح

 

آزمون شفاهي:

 - گروه رفتار حركتي و مدیریت ورزشی:

دوشنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ 

ساعت ٩ صبح

 

- گرایش فیزیولوژی ورزشی: 

چهارشنبه مورخ ۱۱ خرداد ١٤٠١  

ساعت ٩ صبح.

 دروس آزمون بصورت زیر می باشد;

گرایش فیزیولوژی ورزشی: ۱) سازگاری سلولی مولکولی با فعالیت ورزشی ۲) سازگاری قلبی عروقی با فعالیت ورزشی پیشرفته ۳) فیزیولوژی ورزشی ویژه گروههای خاص

 

 گرایش رفتار حرکتی: ۱) ادراک و حرکت ۲) یادگیری حرکتی پیشرفته ۳) مبانی عصب شناسی 

 

مدیریت ورزشی: ۱) مدیریت ورزشی پیشرفته ۲) مدیریت اوقات فراغت ۳) مدیریت بازاریابی  ورزشی.

 

 

ضمنا نمره زبان مشروط ۸۰% نمره ملاک صرفا جهت شرکت در آزمون جامع قابل قبول می باشد.

 

دانشجویان دكتري واجد شرايط آزمون جامع دكتري، درخواست خود جهت اسكان در خوابگاه و شرکت در آزمون را به همراه مدرک زبان به مدیران گروه اعلام فرمايند.

 

◀️مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی: 

جناب آقاي دکتر سجاد روشنی - ۰۹۳۶۵۱۰۷۱۴۵

 

مدیرگروه رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی: جناب آقاي دکتر جلال دهقانی زاده - ۰۹۱۳۹۷۰۴۳۶۹