امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

همکار ارجمند جناب آقای دکتر سیدمحمد کاشف

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان معاون برنامه، بودجه و مالی دانشگاه ارومیه، که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته آن برادر بزرگوار در صحنه های خدمت صادقانه به اهداف دانشگاه است، تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.