امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

جناب آقاي دكتر احمد عليجانپور

انتصاب شايسته حضرتعالي را به سمت سرپرست دانشگاه اروميه تبريك و تهنيت عرض نموده و موفقيت شما را از ايزد منان خواستاريم.

 

روابط عمومي دانشكده علوم ورزشي