امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند که آزمون جامع به صورت کتبی روز دوشنبه 28 تیر ماه و آزمون شفاهی آن 4 مرداد ماه 1400 از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه، برگزار می گردد. دانشجویان واجد شرایط درخواست خود را جهت شرکت در آزمون به مدیران گروه از طریق ایمیل ارسال نمایند.