امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به اطلاع می رساند نظر به برگزاری دومین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه، در تاریخ 30 و 31 اردیبهشت ماه سال 1400 ضمن دعوت از کلیه دانشجویان و محققان و علاقمندان به رشته های علوم ورزشی در حضور پررنگ در همایش، بدینوسیله لینک های حضور در جلسات و پنل ها ذیلا درج گردیده است. کاربران عزیز می توانند با کلیک برروی لینک مورد نظر وارد جلسه مجازی شوند.لینک افتتاحیه همایش https://vc3.viannacloud.ir/aaaa/?session=breezbreez6dxacmkuta495dzi&prot...پنل مدیریت ورزشی صبحhttps://vc3.viannacloud.ir/aaa1/?session=breezbreez2278sn969t2y5npb&prot...پنل مدیریت ورزشی بعداز ظهرhttps://vc3.viannacloud.ir/aaa1/?session=breezbreezcks8cf84mu36y5bo&prot... پنل رفتار حرکتی صبح https://vc3.viannacloud.ir/aaa3/?session=breezbreez6ib33a3mn9cdemfh&prot...پنل رفتار حرکتی بعدازظهر https://vc3.viannacloud.ir/aaa3/?session=breezbreezwwv8ov5xym5k5vze&prot...پنل ورزش آموزشگاهی، دانشگاهی، همگانی و قهرمانی صبح  https://vc3.viannacloud.ir/aaa7/?session=breezbreez8tmb5y292v2w445d&prot...پنل ورزش آموزشگاهی، دانشگاهی، همگانی و قهرمانی بعدازظهرhttps://vc3.viannacloud.ir/aaa7/?session=breezbreezxekxn23u8x2f4gpf&prot...پنل فیزیولوژی ورزشی صبح https://vc3.viannacloud.ir/aaa2/?session=breezbreezsfpix66akgagzc3o&prot...پنل فیزیولوژی ورزشی بعدازظهر https://vc3.viannacloud.ir/aaa2/?session=breezbreeznr9riq3pxr2vweza&prot...پنل بیومکانیک صبح https://vc3.viannacloud.ir/aaa5/?session=breezbreez8tqbqtmmwwent4ch&prot...نشست انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی https://vc3.viannacloud.ir/aaa5/?session=breezbreez5fyy8bous34xn5p5&prot...پنل آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی صبح https://vc3.viannacloud.ir/aaa4/?session=breezbreez3odu8c4xvvmptvka&prot...پنل آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی بعدازظهرhttps://vc3.viannacloud.ir/aaa4/?session=breezbreezbsezog55xbb8prsx&prot...اختتامیه همایش https://vc3.viannacloud.ir/aaa6/?session=breezbreez7imbu4phir7k4ug3&prot...