امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

جناب آقای دکتر جواد طلوعی آذر با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی شما، از مرتبه استادیاری به دانشیاری را از صمیم قلب به شما و دیگر اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم ورزشی تبریک عرض نموده؛ توفیق روز افزون شما در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر را از درگاه ایزدمنان خواستاریم.     روابط عمومی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم ورزشی