امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند آزمون دکتری در خرداد ماه سال 1400 برگزار می گردد. لذا دانشجویان واجد شرایط (داشتن مدرک زبان الزامی است)، درخواست خود را تا آخر فروردین ماه به مدیر گروه مربوطه ایمیل نمایند. لازم به ذکر است تاریخ و زمان دقیق آزمون جامع متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحیsrowshani@yahoo.com مدیر گروه رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی jalal.dehghanizade@yahoo.com