امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه برای دومین بار اقدام به برگزاری همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت و جامعه نموده است، تا با گردهمایی و تبادلات علمی اساتید، دانشجویان و محققین رشته و گرایش های مرتبط با رشته های علوم ورزشی و محورهای همایش، گامی موثر در توسعه این علم بردارد. لذا بدینوسیله از محققین حوزه های مختلف دعوت بعمل می آید، مقالات ارزشمند خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. برای دسترسی به سایت همایش روی لینک مورد نظر کلیک نمایید. http://ssh400.ir/fa/