امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند همایش ملی پنجاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز، دانشجویان برتر را مورد ارزیابی و  انتخاب می نماید. پس از مطالعه دستورالعمل انتخاب دانشجوی برتر درصورتیکه حائز شرایط می باشید درخواست خود را به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده تحویل نمایید. لینک سایت همایش جهت کسب اطلاعات بیشتر https://razi.ac.ir/-/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%...