امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

دانشجویان عزیز و گرامی تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری و کارشناسی ارشد برای ثبت پروپوزال خود در سامانه نیازمند گذراندن کارگاه کارافرینی بوده « ۲ کارگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۴ کارگاه برای دانشجویان دکتری » فلذا دانشکده علوم ورزشی با همکاری مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، مجوز برگزاری این کارگاه را اخذ کرده است.دانشجویان گرامی نسبت به ثبت نام در این کارگاه مشخصات خود را به شماره  دبیر انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی محمد تقی زاده ٠۹۱۴۶۲۳۱۲۹۹ ارسال نمایند.با توجه به هماهنگی های انجام گرفته از طرف دانشکده دانشجویان مقطع کارشناسی هم می توانند از این کارگاه استفاده نمای عنوان کارگاههای اخیرموضوع:کارآفرینی در علوم ورزشی، چالش ها و فرصت ها روز پنجشنبه مورخه ۹۹/٠۹/۲٠ ساعت ۲۱- مدرس: دکتر مرتضی فتاح پور موضوع: مقدمه ای بر صنعت و اقتصاد ورزش روز پنجشنبه مورخه ۹۹/٠۹/۲۷ ساعت ۲۱- مدرس: دکتر رقیه سرلاب