امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند آزمون جامع دکتری ترم 991 در تاریخ 30 آذر 1399 روز یکشنبه از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه، برگزار می گردد. ضمنا یادآور می گردد دانشجویان محترم، صرفا برای ترم 991 ملزم به ارائه نمره زبان نمی باشند