امروز

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اوقات شرعی

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
آزمایشگاه رفتار حرکتی
آزمایشگاه رفتار حرکتی
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده علوم ورزشی

Pages

اخبار داخلی

به اطلاع دانشجویان گرامی دوره دکتری می رساند تعیین وقت دفاع  منوط به ارایه نامه پذیرش مقاله با تایید معاونت محترم...

بنا به مصوب شورای پژوهشی دانشکده علوم ورزشی تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشکده ملزم می باشند...

اولین نشست صمیمی دانشجویان دانشکده با هیات رییسه دانشگاه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم ورزشی، روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1397 راس...

Pages