امروز

دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

اوقات شرعی

به اطلاع دانشجویان گرامی دوره دکتری می رساند تعیین وقت دفاع  منوط به ارایه نامه پذیرش مقاله با تایید معاونت محترم پژوهشی دانشکده می باشد و پس از آن انجام مراحل اداری دفاع میسر می باشد