امروز

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری رفتار حرکتی
پست الکترونیکی: 
j.dehghanizadeh@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=634&Ln=fa
گروه آموزشی: 
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
ترتیب نمایش: 
22
نوع اشتغال: 
شاغل