امروز

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

  بنام ایزد يكتا  روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش، در کنار تقویت ایمان معنوی و بصیرت سیاسی، در راه پیشرفت مادی و معنوی کشور است. چرخ های توسعه و پیشرفت کشورمان در سایه تحریم های ظالمانه و ننگین دشمنان هیچ گاه از حرکت باز نایستاده، بلکه هر روز با قدرت و شدتی بیشتر و در جنبه هایی متفاوت تر پدیدار گشته، به طوریکه موجب شادمانی دوستان و مایه یأس و نامیدی دشمنان  مان شده است و تمامی اینها در سایه تلاش، کوشش، ایستادگی و پایمردی جوانان و دانشجویانی بدست آمده است که وجود و حضور آنان فضای ایران اسلامی را منور نموده است.  اینجانب ۱۶ آذر ماه، روز دانشجو را به تمامی دانشجویان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روز افزون، عاقبت به خیری و سلامتی را در این ایام کرونایی برای همگان مسئلت می نمایم.                        دکتر میرحسن سیدعامری       رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه