امروز

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

متعاقب برگزاری موفق دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در تاریخ 19 الی 22 آبان ماه 1399، رئیس محترم پژوهشگاه تربیت بدنی جناب آقای دکتر علی شریف نژاد طی نامه ای به ریاست محترم دانشگاه ارومیه از تلاش های همکاران دانشکده علوم ورزشی علی الخصوص پیگیری های جناب آقای دکتر میرحسن سیدعامری که امکان همکاری مشترک دانشگاه ارومیه با پژوهشگاه را فراهم نمودند، تقدیر و تشکر بعمل آوردمتن نامه بدین شرح می باشدجناب آقای دکتر رحیم حب نقی رئیس محترم دانشگاه ارومیهبا سلام و احترام؛ اینک که به پایان برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی رسیده ایم، لازم است از همکاری و تلاش های همکاران دانشکده علوم ورزشی آن دانشگاه در برگزاری موفق پنل محول شده و بالاخص پیگیری جناب آقای دکتر میرحسن سیدعامری که امکان این همکاری مشترک را فراهم نمودند، تشکر و قدردانی شود.شاید بتوان گفت، نمونه عملی هم افزایی و یک کار موفق گروهی با استفاده از ظرفیت های ملی در خانواده ورزش را توانستیم در این رویداد بین المللی شاهد باشیم. امید است که بتوانیم از حمایت های بی دریغ آن دانشگاه در دیگر رویدادها بهره مند شویم. علی شریف نژاد رئیس پژوهشکاه تربیت بدنی