امروز

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

اوقات شرعی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

راهنمای حذف اضطراری یک درس در سایت معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه با لینک زیر قابل مشاهده است.
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1367