امروز

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

راهنمای حذف اضطراری یک درس در سایت معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه با لینک زیر قابل مشاهده است.
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1367