امروز

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

روز دوم همایش بین المللی علوم وزشی به میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، در سالن مجازی A با موضوع صنعت ورزش برگزار گردید که اعضای هیئت رئیسه این نشست، دکتر میرحسن سیدعامری، دکتر محسن بهنام، دکتر رقیه سرلاب و دکتر مهدی رسولی بودند.این نشست راس ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخه 99/28/20 بصورت وبینار برگزار گردید، که ابتدا کلیپی از معرفی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه پخش شد و سپس جناب آقای دکتر میر حسن سیدعامری ریاست محترم دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه سخنرانی کرده و بعد از سخنرانی وی، سخنرانان مقاله های خود را ارائه دادند.لازم به ذکر است که این نشست ساعت 12:30 همان روز خاتمه یافت.