امروز

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

به اطلاع می رساند براساس نهصدو شصت و پنجمین مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشجویان دکتری جهت شرکت در آزمون جامع صرفا برای ترم 991 ملزم به ارائه نمره زبان نمی باشند و دانشجویان مذکور می توانند به صورت مشروط در آزمون جامع شرکت نمایند. لذا دانشجویان دکتری واجد شرایط می توانند درخواست شرکت در آزمون جامع را حداکثر تا روز یکشنبه دوم آذر ماه 1399 به مدیر گروه مربوطه ایمیل نمایند. لازم به ذکر است تاریخ و زمان دقیق آزمون جامع متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحیsrowshani@yahoo.com مدیر گروه رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی jalal.dehghanizade@yahoo.com