امروز

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

اوقات شرعی

سرکار خانم دکتر نرمین غنی زاده حصار عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی با همکاری دانشجوی کارشناسی ارشد خود آقای یاسین فرامرزی اخیرا موفق شده اند مقاله ای را در یکی از معتبرترین مجلات دنیا با ضریب تاثیر 1.9  به چاپ برسانند. این موفقیت را به ایشان و دانشکده علوم ورزشی تبریک عرض می نماییم.عنوان مجله:Musculoskeletal Science and Practice  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468781219301390#!