امروز

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

اوقات شرعی

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا آزمون جامع، صرفا به صورت کتبی در تاریخ 1399/04/28 روز شنبه راس ساعت 11/00 صبح در دانشکده علوم ورزشی نازلو برگزار خواهد گردید. لذا دانشجویان واجد شرایط، درخواست خود را  تا شنبه تاریخ 1399/04/07به مدیرگروه های مربوطه ارسال نمایند. لازم به ذکر است، گذارندن 18 واحد درسی از شرایط لازم برای شرکت در آزمون جامع می باشد. مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی: دکتر سجاد روشنی ایمیل  srowshani@yahoo.com  شماره تماس: 09181434527 مدیرگروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: دکتر جلال دهقانی زادهایمیل: jalal.dehghanizade@yahoo.com   شماره تماس: 09139704369