امروز

شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

اوقات شرعی

به اطلاع تمامی دانشجویان دانشکده علوم ورزشی می رساند. در دست داشتن برگه ورود به جلسه در جلسات امتحانی پایان ترم الزامی می باشد.