امروز

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

اوقات شرعی

به اطلاع تمامی دانشجویان دانشکده علوم ورزشی می رساند. در دست داشتن برگه ورود به جلسه در جلسات امتحانی پایان ترم الزامی می باشد.