امروز

یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

اوقات شرعی

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم ورزشی می رساند. کلیه امتحانات تاریخ 1398/04/15 به تاریخ 1398/03/22 در همان ساعت قبلی انتقال یافت.