امروز

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

انتخاب جناب آقای دکتر سید محمد کاشف به عنوان عضو هیات ممیزه دانشکده های علوم ورزشی، اقتصاد و مدیریت و هنر را در هیات ممیزه دانشگاه؛ خدمت کلیه اساتید تبریک و تحنیت عرض نموده و برای ایشان از درگاه حق تعالی موفقیت و سربلندی را مسئلت داریم.