امروز

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

از دانشجویان علاقمند و واجد شرایط درخواست دارد با توجه به شرایط مندرج در نامه پیوستی؛ با ارائه مستندات و رعایت مفاد قید شده حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند. 

فایل را از اینجا دانلود کنید