امروز

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

اوقات شرعی

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که دروس اختیاری ( زبان ترکی، حفظ محیط زیست، دفاع مقدس و ...) ارایه شده توسط دانشگاه مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده علوم ورزشی نمی باشد. لذا از انتخاب واحد این دروس خوداری فرمایید.