امروز

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

دانشکده علوم ورزشی تصمیم دارد جهت تسهیل در امور دانشجویانی که دارای مشکلات جسمانی بوده و توانایی گذراندن دروس عملی واحد های عمومی تربیت بدنی را ندارند، کلاس ها را به صورت تربیت بدنی ویژه برگزار نماید. دانشجویان ذینفع جهت ثبت نام در این کلاس ها می بایست گواهی پزشک متخصص یا فوق تخصص را به مدیر واحدهای عمومی جناب آقای دکتر بهنام در دانشکده علوم ورزشی تحویل داده و پس از تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه، نسبت به اخذ واحد درسی یاد شده به عنوان درس تربیت بدنی در برگه انتخاب واحد نیم سال دانشجویی اقدام نمایند.