امروز

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

ازدانشجویان  عزیزی که مایل به ثبت نام  به عنوان نماینده دانشجویی جهت عضویت در شورای مشورتی آموزش دانشکده و دانشگاه در مقاطع سه گانه ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) می باشند  درخواست دارد جهت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 10 مهر ماه 1397 به همراه کپی کارت دانشجویی به سرکار خانم بهجت جمال "مستقردر بخش اداری دانشکده علوم ورزشی" مراجعه نمایند.شرایط نمایندگی:-          نداشتن سابقه مشروطی در تحصیلات مقطع فعلی-          فرصت حداقل سه نیمسال تا فراغت از تحصیل در مقطع مربوطه